Delo na daljavo - izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 19. 10. 2020 do preklica

Video sobe in navodila

NAPOVEDUJEMO, OBVEŠČAMO …

Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja

Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja

Za uspeh na šolskem tekmovanju, 22. aprila 2021, bodo učenci, ki so navedeni v dokumentu na povezavi, prejeli Bronasto priznanje v znanju matematike.

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 154 učencev. Priznanje bo prejelo 52 učencev.

Na državno tekmovanje so se uvrstili:

Aljaž Prezelj 7.b, Zoja Rožič 7.b, Maj Zupan 8.b, Ema Kogoj 8.b, Žan Mladenovski 9.b in Meta Mencej 9.a.

Predsednik šolske tekmovalne komisije Mihael Zaletel

NPZ – 6. in 9. razred

NPZ – 6. in 9. razred

Splošne informacije za 4., 6. in 10. maj

 • Učenci PS imate pouk po spremenjenem urniku, ki si ga
  oglejte v eA ali na oglasni deski.
 • Prvi dve uri sta blok uri in trajata od 8.20 do 9.55. Potem imate malico.
  Učenci 7. in 8. razreda imate na dan npz-jev dan dejavnosti ali pouk. O
  vsem boste obveščeni. Če imate pouk, prvi dve uri praviloma ostanete v
  isti učilnici.
 • Učenci 6. in 9. razreda pridete v šolo ob 8.15 in v razrednih mehurčkih(po
  skupinah) tiho počakate pred učilnicami, kjer boste pisali NPZ. O
  razporedu pisanja po učilnicah boste seznanjeni.
 • V učilnico vstopite skupaj z nadzornim učiteljem, ki učilnico tudi odklene.
  Na za to pripravljeno mizo odložite vse, česar pri pisanju NPZ-jev ne boste
  potrebovali.
 • NPZ pišete od 8.30 do 9.30, razen če ni drugače določeno. Potem
  nadaljujete s poukom do 9.55 po spremenjenem urniku, ki si ga oglejte na
  oglasni deski in v eA.
 • 3. ura se prične ob 10.15. po rednem urniku.

Pomočnica ravnateljice
Ana Mrgole
Bistrica, april 2021

Izbira obveznih in neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2021/2022

Izbira obveznih in neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2021/2022

Dragi učenci, spoštovani starši.

Izbiro obveznih izbirni premetov za šolsko leto 2021/2022 bomo tudi tokrat urejali preko spletne aplikacije eAsistent in elektronske oddaje.

Vljudno vas prosim, da si z otrokom skrbno pregledate publikacijo in oddate izbire, do petka, 23. 4. 2021, do 20. ure. Po tem času rangiranje več ne bo mogoče.

Ostale informacije in navodila, bi vas morale že čakati v eAsistentu.

Prilagamo še sliko s primerom, kje v eAsistentu je viden gumb za izbiro IP. Enako velja tudi za NIP:

PROJEKTI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.
Projekt POGUM poslovodeči partner Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum

VIDEO KOTIČEK …

Dostopnost