Učitelji

Razredniki, predmetni učitelji na OŠ Bistrica
RAZRED   RAZREDNIK UČILNICA
 1. A Alenka Krmavner, Jožefa Seifert  
B Ana Meglič, Marija Likozar  
2.  A Monika Golmajer  
B Lavra Stritih Švab  
3.  A Sanja Voglar  
B Klavdija Peljhan  
4.  A Breda Jurkovič 10
B Jožica Ropoša 9
5.  A Andreja Šmitek  
B Tanja Kralj 11
6.  A Marijana Zaplotnik Šlibar LUM
B Sonja Sedej TIT2
7.  A mag. Irma Kovač ZGO
B Melita Učakar KEM
8.  A Mitja Žnidaršič TJA 1
B Andreja Kosec BIO
9.  A Petra Smolej MAT 2
B dr. Majda Fiksl GEO

JV za 1. razred

J. Seifert, M. Likozar

 
OPB1, 7
  Joži Seifert, Bergant Nataša  
OPB2   Marija Likozar  
OPB3   Petra Smolej  
OPB4   Tina Škrjanec  
OPB5   Katja Ropoša  
OPB 6   Sonja Sedej  

 

PREDMET UČITELJ
SLJ/slovenski jezik    Marija Pogačnik Dolenc, Andreja Kosec, Mirjana Kravcar
TJA/angleški jezik Tjaša Švab, Melita Učakar
LUM/ likovna umetnost Petra Smolej
GUM/ glasbena umetnost Matjaž Samotorčan
GEO/ geografija mag. Irma Kovač
DKE/ domovinska in državljanska kultura in etika Mateja Žnidaršič
ZGO/ zgodovina Mateja Žnidaršič, mag. Irma Kovač
BIO/ biologija Marijana Z.Šlibar, Ana Mrgole
NAR/ naravoslovje Marijana Z. Šlibar, Ana Mrgole
KEM/ kemija Marijana Z. Šlibar
FIZ/ fizika Tatjana Lah, Mihael Zaletel
MAT/ matematika Tatjana Lah, Mihael Zaletel, Majda Fiksl
TIT/ tehnika in tehnologija Majda Fiksl, Dušan Markič
GOS/ gospodinjstvo Nataša Bergant
ŠPO/ šport Silvia Šlibar, Peter Jurkovič, Mitja Žnidaršič

 

Izbirni predmet Učitelj
Gledališki klub Marija Bohinjec
Nemščina Mateja Žnidaršič
Robotika v tehniki Majda Fiksl
Elektronika z robotiko Majda Fiksl
Organizmi v naravnem okolju Nataša Bergant
Sodobna priprava hrane Nataša Bergant
Urejanje besedil Jure Tarman
Multimedija Jure Tarman
Računalniška omrežja Jure Tarman
Šport za zdravje Mitja Žnidaršič
Šport za sprostitev Mitja Žnidaršič
Izbrani šport-odbojka Peter Jurkovič
Retorika Silvia Šlibar
Poskusi iz kemije Marijana Z. Šlibar
Kemija v življenju Marijana Z. Šlibar
Filmska vzgoja Dina Pintarič

Značke, nazivi (število imetnikov)

Arnes Splet (22)

E-kompetenca K1 (2)

E-kompetenca K2 (3)

E-kompetenca K3 (3)

E-kompetenca K5 (3)

E-listovnik (1)

Kliker (5)

MOOC - Vodenje in upravljanje VIZ (1)

Mreža znanja 2016 (1)

Mreža znanja 2017 - delavnice (1)

Mreža znanja 2018 (1)

Pametni uporabnik interneta (2)

Pametni uporabnik interneta-1 (15)

Planer, FileSender in Mapa (5)

Predavatelj - E-listovnik (2)

Predavatelj - Iz Joomle na WordPress (2)

Predavatelj - Kliker (2)

Predavatelj - Moodle (2)

Predavatelj - Planer, FileSender in Mapa (2)

Predavatelj - Spletne videokonference VOX (2)

Predavatelj - Spletno anketiranje (2)

Predavatelj - Uporaba splet.arnes.si (2)

SIO-Arnes predavatelj (2)

Skrbništvo sistema Joomla (1)

Spletne učilnice (1)

Spletne učilnice Moodle (15)

Spletne videokonference VOX (1)

Spletno anketiranje (1)

Uporabniško delo z Joomlo (1)

Upravljanje LDAP, AAI z IDM (1)

Dostopnost