Kontakt

Kdo smo 🙂
Osnovni podatki o šoli:

naslov:

Osnovna šola Bistrica

Begunjska c. 2

SI-4290 Tržič

e-pošta:  o-bistrica.kr@guest.arnes.si

tel: +386 04 5971 760

fax: +386 04 5971 770

EZR odprt pri UJP Kranj 01331-6030684936

ravnateljica:

Dina Pintarič, tel: +386 04 5971 763 [dina.pintaric@os-bistrica.si ]

pomočnica ravnateljice:

Ana Mrgole, tel: +386 04 5971 773 [ana.mrgole@os-bistrica.si ]

šolska svetovalna služba:

Klara Senica, pedagoginja, tel: +386 04 5971 762 [klara.senica@os-bistrica.si]

Gregor Janežič, specialni pedagog,  tel: +386 04 5971 775 [gregor.janezic@os-bistrica.si ]

poslovna sekretarka:

Petra Kralj, tel: +386 04 5971 760 [o-bistrica.kr@guest.arnes.si ]

zbornica:

tel: +386 04 5971 764

računovodkinja:

Katja Omovšek, tel: +386 04 5971 761 [katja.omovsek@os-bistrica.si ]

obračun položnic:

Suzana Bogataj, tel: +386 04 5971 769 [suzana.bogataj@os-bistrica.si ]

knjižničarka:

Tjaša Haler, tel: +386 04 5971 765 [tjasa.haler@os-bistrica.si ]

vodja informacijske dejavnosti:

Dina Pintarič, tel: +386 04 5971 767 [dina.pintaric@os-bistrica.si ]

hišnik:

Janez Meglič, tel: +386 04 5971 774 [janez.meglic@os-bistrica.si ]

telovadnica:

tel: +386 04 5971 768

Telefonska številka OPB

OPB:

tel: 031 714 824

Zobna ambulanta

zobna ambulanta:

tel: +386 04 5961 874

Kuhinja

kuhinja:

tel: +386 0599 28956

Dostopnost