Šolski koledar

Delovni dnevi, informativni dnevi, počitnice, popravni izpiti ...

S poukom pričnemo v sredo, 1. septembra 2021.

Zaključek pouka za učence 9. razreda je 15. junija 2022,
za vse ostale razrede pa se pouk konča 24. junija 2022.

 

OCENJEVALNA OBDOBJA TRAJANJE ŠTEVILO DNI
1. oc. obdobje

1. 9. 2021 – 31. 1. 2022

 2. oc. obdobje

 1. 2. 2022 – 15. 6. 2022

1. 2. 2022 – 24. 6. 2022

 

 

POČITNICE

jesenske počitnice 25. 10. 2021 – 1. 11. 2021
novoletne počitnice 25. 12. 2021 – 2. 1. 2022
zimske počitnice 21. 2. 2022 – 25. 2. 2022
prvomajske počitnice 27. 4. 2022 – 2. 5. 2022

Informativna dneva v srednji šoli:

petek, 11. februar 2022,

sobota, 13. februar 2022

POPRAVNI IZPITI

Roki za izpite za učence 9. razreda bodo od 16. junija do 29. junija 2021.

Roki za predmetne in popravne izpite za učence ostalih razredovbodo od 26. junija do 9. julija 2021.

Naknadni roki za predmetne in popravne izpite so od 19. do 31. avgusta 2021.

Začetek in konec pouka

S poukom pričnemo v torek, 1. septembra 2020.

Zaključek pouka za učence 9. razreda je 15. junija 2021, za vse ostale razrede pa se pouk konča 24. junija 2021.

Dostopnost