Delo na daljavo - izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 19. 10. 2020 do preklica

Video sobe in navodila

NAPOVEDUJEMO, OBVEŠČAMO …

Zagotavljanje toplega obroka za učence, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo

Zagotavljanje toplega obroka za učence, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo

Spoštovani starši, skrbniki!

V zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za učence, za katere je v času zaostrenih epidemioloških  razmer organizirano izobraževanje na daljavo in v tem obdobju potrebujejo topel obrok, Občina Tržič v sodelovanju z osnovnimi šolami na območju občine Tržič, učencem s prebivališčem v občini, omogoča, da se prijavijo na brezplačni topli obrok. Priloga: Zagotavljanje toplega obroka

Učenci se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. Šole zbrane podatke o prijavah posredujejo občini, ki na podlagi zbranih potreb organizira pripravljanje in razdelitev toplega obroka.

Učenci oz. njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, ki jo otrok obiskuje, izjemoma pa se za učence, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostava toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v občini.

Kriterij za upravičenost do brezplačnega toplega obroka:
Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Prijavo pošljite pomočnici ravnateljice ge. Ani Mrgole na e-naslov: ana.mrgole@os-bistrica.si ali pedagoginji ge. Klari Senica na naslov klara.senica@os-bistrica.si ali preko eAsistenta, najkasneje do jutri, 6. 11. 2020, do 12. ure. V prijavi navedete tudi način prevzema.

Ostanite zdravi.

S spoštovanjem,
Dina Pintarič, ravnateljica

Odredba o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa

Odredba o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa

Objavljamo odredbo o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa (SARS-COV-2). Odredba iz strani župana odreja zaprtje vseh zaprtih šolskih športnih objektov (telovadnice, dvorane), zunanjih športnih površin ob šolah (atletski stadioni, športna igrišča, fitnesi), ostalih zaprtih javnih športnih objektov in ostalih zunanjih javnih športnih površin ter javnih otroških igrišč na območju Občine Tržič.

Odredba na voljo na povezavi: Odredba župana_zaprtje igrišč_29.10.2020.

PROJEKTI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.
Projekt POGUM poslovodeči partner Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum

VIDEO KOTIČEK …

Dostopnost