Delo na daljavo - izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 19. 10. 2020 do preklica

Video sobe in navodila

NAPOVEDUJEMO, OBVEŠČAMO …

Obvestilo o vpisu v 1. razred za šolsko leto 2021/2022

Obvestilo o vpisu v 1. razred za šolsko leto 2021/2022

Spoštovani starši!

Vabimo vas, da vpišete v osnovno šolo otroke, rojene v letu 2015. Starši morate namreč v skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli vpisati vse otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati osnovno šolo, dopolnili 6 let.

Vpis  bo letos potekal od torka, 16. pa do četrtka, 18. februarja 2021, v učilnici na predmetni stopnji (kemija).

Starši šolskega novinca boste nekaj dni pred vpisom prejeli na otrokov naslov osebno povabilo, s točno določenim datumom in uro vpisa.

Za morebitna dodatna vprašanja se obrnite na šolsko svetovalno službo, na tel. št.: 04/59 71 762 (Klara Senica) ali pišite na elektronski naslov klara.senica@os-bistrica.si.

VABILO na predavanja o vpisu v srednjo šolo

VABILO na predavanja o vpisu v srednjo šolo

ZA 9. RAZRED

KDAJ: sreda, 10. februar 2021 ob 18.00

KJE: video soba

Naslov video učilnice: https://os-bistrica.webex.com/meet/mitja.znidarsic

ZA KOGA: učence devetega razreda in njihove starše

ČAS TRAJANJA: približno 30 min + vprašanja

Udeležba na predavanju je zelo priporočljiva, saj boste izvedeli vse potrebne informacije o vpisu na sprednjo šolo in o poteku NPZ-jev.

Gradivo: VPIS V SŠ – 2021-predstavitev.

Mitja Žnidaršič (šolska svetovalna služba)

PROJEKTI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.
Projekt POGUM poslovodeči partner Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum

VIDEO KOTIČEK …

Dostopnost