Pismo staršem

Spoštovani starši!

Otroci so naše največje bogastvo in zaslužijo si, da jim ponudimo okoliščine, v katerih se bodo lahko kot osebnosti razvijali v tako širino, da bodo kos različnim življenjskim izzivom, saj teh res nikoli ne zmanjka.

S tem namenom sem vam napisala pismo in želim, da si ga v miru preberete, saj je družina prva skupnost, v kateri otrok zaživi.

Priloga: Pismo staršem

Lepo vas pozdravljam.

Mirjana Kravcar, učiteljica OŠ Bistrica

Vpis v 1. razred

Vabimo starše, da vpišejo v redni program devetletne osnovne šole vse otroke, rojene v letu 2010.

Starši morate namreč v skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli vpisati vse otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati osnovno šolo, dopolnili 6 let.

Vpis bo potekal v torek, 23. februarja 2016, od 8. do 17. ure, in v sredo, 24. februarja 2016, od 8. do 13. ure. Starše prosimo, da k vpisu pripeljete tudi otroke.

                                                                             Svetovalna služba

VABILO na PREDAVANJE O VPISU V SREDNJO ŠOLO ZA 9. RAZRED

KDAJ: torek, 26. januar 2016, ob 17.00
KJE: Večnamenski prostor
ZA KOGA: učence devetega razreda in njihove starše
ČAS TRAJANJA: približno 60 min

Udeležba na predavanju je zelo priporočljiva, saj boste izvedeli vse potrebne informacije o vpisu na srednjo šolo in o poteku NPZ-jev.

Predavatelj: Mitja Žnidaršič (šolska svetovalna služba)

PREDSTAVITVE ŠOL:

  • Gimnazija Jesenice
  • Gimnazija Kranj
  • EGSŠ Radovljica

Priloga: VPIS V SŠ – 2016

SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA – KOSILO

Spoštovani starši!

Od 1. januarja 2016 pripada subvencija za kosilo učencem, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša:

  • do 18% neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini cene kosila (100%);
  • nad 18% do 30% neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 70% cene kosila;
  • nad 30% do 36% neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini40% cene kosila.

Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev.

Dostopnost