Šolska knjižnica

Med knjižne police ste prijazno povabljeni tudi v letošnjem šolskem letu.

OSNOVNI PODATKI

Knjižničarka: Tjaša Haler

}

Urnik izposoje

Ponedeljek – petek: 7.30 – 10.30 in 11.00 – 13.30
Šolska knjižnica

Šolska knjižnica je osrednje kulturno, izobraževalno in informacijsko središče šole. Je poseben prostor z zakladi znanja, ki s svojim delovanjem podpira vzgojno izobraževalni proces šole.

Šolska knjižnica ima približno 15.000 enot knjižničnega gradiva. Med knjižnično gradivo spadajo predvsem knjige, avdio in video gradivo ter periodika. Šolska knjižnica pokriva vsa področja vzgojno izobraževalnega dela na šoli in je namenjena vsem učencem in delavcem šole.

Ob koncu pouka ali med prostimi urami ste v knjižnici dobrodošli, saj v njej lahko koristno preživite svoj prosti čas, berete, pišete domače naloge, se učite, iščete informacije in izdelujete seminarske naloge, igrate šah ali različne miselne igre.

V knjižnici se morate obnašati tako, da ne motite drugih.

Knjižnični red

ČLANSTVO 

Člani šolske knjižnice so vsi učenci in delavci šole.

 

IZKAZNICA

Ob vpisu v šolsko knjižnico vsak uporabnik prejme izkaznico šolske knjižnice, ki ni prenosljiva na drugega uporabnika. Uporabnik mora imeti ob obisku šolske knjižnice izkaznico s seboj.

 

ODPRTOST KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je za uporabnike odprta vsak dan od ponedeljka do petka od 7.30 do 10.30 in od 11.00 do 13.30. Vsi učenci in delavci šole imajo možnost uporabe knjižnice in njenega gradiva v dopoldanskem času, ob prisotnosti in po dogovoru s knjižničarko. Kadar v knjižnici poteka pouk, izposoja ni mogoča.

 

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjižnično gradivo na dom ali v čitalnico.

  • Knjige si uporabniki lahko izposodijo za 21 dni. Izposojo knjig je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 21 dni. Knjig za domače branje ni možno podaljšati.
  • Neknjižno gradivo (CD-ji in DVD-ji) se lahko izposojajo v čitalnico ali za potrebe pouka.
  • Referenčno gradivo (slovarji, leksikoni, enciklopedije, obsežne knjige, priročniki, atlasi) je možno uporabljati samo v čitalnici.

 

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Uporabniki knjižničnega gradiva morajo z izposojenim gradivom skrbno ravnati. Pisanje, podčrtavanje, barvanje, mečkanje, izrezovanje in trganje knjig je prepovedano. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo uporabnik nadomesti z novim gradivom. Za gradivo, ki ga ni možno nadomestiti uporabnik plača odškodnino.

 

OBNAŠANJE V PROSTORIH KNJIŽNICE

V knjižnici se učenci pogovarjajo tiho oziroma tako, da ne motijo drugih obiskovalcev knjižnice. V knjižnici lahko berejo, pišejo naloge, referate in se učijo, pri tem pa jim je lahko poleg knjig v pomoč tudi računalnik.

Po knjižnici se je prepovedano loviti in pretepati, prav tako je v knjižnici prepovedano piti in jesti ter uporabljati mobilni telefon. Ko učenci zapuščajo knjižnico, pospravijo za seboj. V knjižnici se uporabniki obnašajo tako, da s svojim vedenjem pokažejo kulturen odnos do knjižničnega gradiva in uporabnikov knjižnice.

 

UPORABA RAČUNALNIKA

V šolski knjižnici so računalniki z internetom, ki so na voljo vsem uporabnikom knjižnice po dogovoru s knjižničarko. Računalniki so članom v pomoč pri iskanju knjig in za potrebe pouka: pisanje domačih nalog, seminarskih nalog in izdelovanje plakatov. Neprimernih vsebin ni dovoljeno gledati.

 

VRAČILO GRADIVA OB KONCU ŠOLKEGA LETA

Ob koncu šolskega leta je potrebno izposojeno gradivo vrniti v šolsko knjižnico.

Učbeniški sklad

Učenci si v učbeniškem skladu lahko brezplačno izposodijo komplete učbenikov. Izposoja poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

Seznam delovnih zvezkov, potrebščin in učbenikov za šolsko leto 2020/21

IZPOSOJA UČBENIKOV

Učbenike za naslednje šolsko leto učenci prejmejo prve dni septembra v šolski knjižnici. K njihovi ohranjenosti lahko prispevajo tako, da jih po prejemu skrbno zavijejo in pazijo, da ob tem ne poškodujejo črtne kode. Z učbeniki ravnajo skrbno, da si jih bodo lahko izposodile tudi generacije, ki prihajajo za njimi.

 

VRAČILO UČBENIKOV

Ob izteku šolskega leta učenci v učbeniški sklad vrnejo nepoškodovane in urejene učbenike. Iz učbenikov morajo odstraniti vse delovne liste in učbenike po potrebi poradirati. Če učenec vrne poškodovan učbenik ali ga izgubi, poskrbi za novega oziroma poravna odškodnino.

Bralna značka

Bralna značka je vseslovensko kulturno gibanje in prostovoljna prostočasna dejavnost, ki učence spodbuja k branju in dviga njihovo bralno kulturo.

  • 17. september, Dan zlate knjige – začetek bralnega leta
  • 2. april, Mednarodni dan mladinske knjige – zaključek bralnega leta

Branju za bralno značko se lahko pridružijo učenci od 1. do 9. razreda.

Učenci preberejo knjige, ki so primerne njihovi starostni stopnji in o njih poročajo. Ob koncu šolskega leta prejmejo priznanje za uspešno opravljeno bralno značko.

 

Učenci, ki bodo pri bralni znački neprekinjeno sodelovali vseh devet let, bodo dobili priznanje ZLATI BRALEC.

Elektronske knjige - Biblos

V slovenski eKnjižnici in eKnjigarni Biblos lahko kupite ali si brezplačno izposodite e-knjige in jih berete na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku.

Spletni portal Biblos lahko uporabljate vsi, ki ste včlanjeni v Knjižnico dr. Toneta Pretnarja Tržič. Za izposojo e-knjig potrebujete uporabniško ime, ki je sestavljeno iz akronima knjižnice in številke vaše članske izkaznice (na primer: siktrz0104567) in geslo, ki je enako geslu za COBISS in ga dobite v knjižnici.

Na Biblosu lahko iščete knjige po naslovu, avtorju, ključnih besedah, kategorijah in žanrih, lahko pa si ogledate tudi naslove najbolj branih knjig. Pri vsaki knjigi najdete podroben opis knjige in možnost nakupa ali izposoje. Izposojeno knjigo najdete v desnem zgornjem kotu pod zavihkom moje knjige, tam pa vam bo na voljo 14 dni. Po preteku roka izposoje bo izginila iz vaše naprave. Podaljšati je ne morete, lahko si jo pa ponovno izposodite.

POVEZAVE ZA POMOČ

Če imate težave kliknite na gumb Kako deluje, pokličite v knjižnico ali si pomagajte s spodnjimi povezavami:

https://www.youtube.com/watch?v=jFaNYIvu4tA

https://www.youtube.com/watch?v=OmKiDTjUeT0