Delo na daljavo - izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 19. 10. 2020 do preklica

Video sobe in navodila

NAPOVEDUJEMO, OBVEŠČAMO …

Praznujemo dan varne uporabe interneta

Praznujemo dan varne uporabe interneta

Dan varne rabe interneta tokrat z oddajo za starše: Spletna oddaja za starše v živo: Vzgoja za internet

Digitalne tehnologije in internet so prinesli številne nove izzive, s katerimi se pri vzgoji otrok staršem ni vedno lahko soočati. Vprašanja varovanje zasebnosti, spletnega nasilja, objavljanja vsebin in kdaj sploh začeti otroka vpeljevati v uporabo digitalnih tehnologij marsikomu povzročajo skrbi.

Da bi staršem podali nekaj napotkov, kako otroke vzgajati za internet, se lahko v torek 5. februarja ob 18. uri vključite v spletno oddajo živo preko spleta (Oddaja bo trajala 50 minut, kasneje pa bo dostopen tudi posnetek). V oddaji bosta gosta dr. Albert Mrgole in dr. benjamin Lesjak osvetlila problematiko s psihološkega in pravnega vidika.

Več pa na točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si

 

Šolsko naravoslovno tekmovanje Kresnička  za učence od 1. do 7. razreda

Šolsko naravoslovno tekmovanje Kresnička za učence od 1. do 7. razreda

V sredo, 6. 2. 2019, bo na šoli potekalo šolsko naravoslovno tekmovanje Kresnička.

Učenci od 1. do 3. razreda bodo s tekmovanjem pričeli ob 11.10 (pisali bodo 45 minut), za učence od 4. do 7. razreda pa se bo tekmovanje pričelo ob 13.30 (pisali bodo 60 minut).

Učenci s seboj potrebujejo peresnico (pisalo, barvice, svinčnik).
Razpored učencev po učilnicah je objavljen na oglasnih deskah in na vhodih v šolo.

koordinatorica tekmovanja: Ana Meglič

Vpis v 1. razred

Vpis v 1. razred

Vabimo starše, da vpišejo v redni program devetletne osnovne šole vse otroke, rojene v letu 2013.
Starši morate namreč v skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli vpisati vse otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati osnovno šolo, dopolnili 6 let.

Vpis bo potekal v torek, 5. februarja 2019, od 8. do 17. ure, in v sredo, 6. februarja 2016, od 8. do 15. ure. Starše prosimo, da k vpisu pripeljete tudi otroke.

Svetovalna služba

PROJEKTI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.
Projekt POGUM poslovodeči partner Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum

VIDEO KOTIČEK …

Dostopnost