Delo na daljavo - izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 19. 10. 2020 do preklica

Video sobe in navodila

NAPOVEDUJEMO, OBVEŠČAMO …

Vpis v osnovno šolo

Vpis v osnovno šolo

Spoštovani starši!

Vabimo vas, da vpišete v osnovno šolo otroke, rojene v letu 2014. Vpis  bo v ponedeljek, 10. februarja 2020, od 8. do 17. ure  in v torek, 11. februarja 2020, od 8. do 13. ure, v pisarni pedagoginje.

Starši morate namreč v skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli vpisati vse otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati osnovno šolo, dopolnili 6 let.

Če se vpisa ne boste mogli udeležiti, vas prosimo, da pokličete svetovalno službo (tel.: 04/ 59- 71-762).

Dopis v wordu: vpis

 

PROJEKTI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.
Projekt POGUM poslovodeči partner Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum

VIDEO KOTIČEK …

Dostopnost